Weer een grote steun van Wings Of Support, gecoördineerd en gebracht door vier KLM Crewmembers, en dankzij de persoonlijke inspanning van Ingeborg geschonken door de HEMA.

Kitty, Jeanette, Caroline, Angela en Ingeborg hartelijk bedankt voor deze mooie spullen