Grensverleggend: Een workshop over alcohol en drugs

We hadden erg veel plezier zoals je ziet. Deze jongeman woont ook in de township, hij is geweldig.over de grens: Cobi de Bonte
leeftijd: 57
woonplaats: Bant
momenteel in: Ubuntu in Kaapstad, Zuid-Afrika
sinds: 2001


Oud-Bantenaar Cobi de Bonte werkt in een buurthuis in een krottenwijk van Kaapstad.

Er is een jongeman die in de gevangenis werkt, 4 dagen per week en de rest van zijn tijd gebruikt hij om voorlichting te geven in de township. Hij komt een workshop geven over alcohol en drugs. Hij zou er om 3 uur zijn, hij komt om half 5. De teenagers hebben zich best vermaakt. Een gedeelte zit te breien, de anderen doen spelletjes. En ik leer ze hoe ze stoelendans kunnen spelen, we hebben geen muziek, we doen het met handgeklap. De kinderen hebben veel plezier.

De workshop leider geeft ons eerst lessen in aandacht. Hij geeft opdracht om te volgen wat er gezegd wordt en niet wat je ziet. Vervolgens geeft hij voorlichting. Alle namen die de kinderen kennen over drugs worden opgenoemd. Hij maakt onderscheidt tussen illegale en legale drugs. Koffie, thee en panadol zijn legale drugs. Later vraag ik de teenagers wat ze geleerd hebben. Ik krijg veel antwoorden. Een meisje vertelt dat roken van daga dik maakt, je krijgt er honger van, dat is voor haar een reden om geen drugs te gebruiken.

Een ander kind vertelt dat het je immuunsysteem aantast en weer een ander vertelt dat als je te veel alcohol drinkt je niet meer weet wat je doet en je weet ook niet meer waar je bent.

Voor dit meisje een afschrikkende gedachte. Weer een ander vertelt dat alcohol en drugs je hersenen aantasten en dus je toekomst verknoeit. Een jongen vertelt dat hij niet wist dat benzine ook als drugs gebruikt konden worden.

Diezelfde dag kwamen er bijna 200 kinderen voor het ontbijt. Het is niet zo dat ieder kind veel boterhammen krijgt. Elke ouder komt naar het Ubuntu huis en we bespreken hoeveel hulp dat kind nodig heeft. Sommige kinderen krijgen twee boterhammen, anderen krijgen er vier. Daarvan hebben we aparte lijsten van gemaakt.